SMK NEGERI 1 SRAGI Kabupaten Pekalongan yang berdiri di tahun 2007 mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari pembangunan, prestasi guru dan siswa serta perannya dilingkungan kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Kemajuan di bidang pendidikan tidak luput dari peran pentinga semua warga besar SMK Negeri 1 Sragi. Berikut nama-nama guru besar SMK Negeri 1 Sragi :

No Nama Status
1 Musli’ah, S.Pd Guru
2 Cusriyah, S.Pd Guru
3 Slamet Uripah, S.Pd Guru
4 Drs. Mulyono Hadi Purwanto Guru
5 Sugeng, S.Pd Guru
6 Kartini, S.Pd Guru
7 Untari Mintoaji, S.Pd Guru
8 Muftiyah, S.Pd Guru
9 Ceriya Martatin, S.Pd Guru
10 Dewi Hasanah, S.Pd., M.Pd Guru
11 Dewi Masithoh, S.Pd Guru
12 Putut Ari Muji Isworo, S.E Guru
13 Imam Ahmad Subhan, S.T Guru
14 Churozi, S.Pd Guru
15 Darwanto, S.Pd., M.Pd Guru
16 Nur Afiani, S.Pd Guru
17 Anik Supriyati, S.Pd Guru
18 Akhyat Hidayat, S.Pd Guru
19 Wahyuning Wahidah, S.T Guru
20 Winda Sahara, S.Pd Guru
21 Armawati, S.Pd Guru
22 Budi Sulistyo, S.Pd Guru
23 Eri Ningsih, S.Pd Guru
24 Totok Budianto, S.Si Guru
25 Rahmat Sudarmo, S.Kom Guru
26 Ika Apriliana, S.Pd Guru
27 Wahyuana Harniasih, S.Pd Guru
28 Fandinata, S.Pd Guru
29 Khusnul Khotimah, S.Pd Guru
30 Sri Patmawati, S.Pd Guru
31 Miftachul Chasanah, S.Pd Guru
32 Pulung Anjar Pradigdo, S.Pd Guru
33 Aprilia Dwi Ratnasari, S.Pd Guru
34 Nada Milatina, S.Pd.I Guru
35 Yulaekha, S.Pd Guru
36 Ahmad Hanif, S.Pd Guru
37 Khoirun Nisa Nurul Fitri, S.Pd Guru
38 Budi Susanto, S.Pd Guru
39 Jamrijah, S.Ag Guru
40 Taufiq Hidayati, S.E Guru
41 Indana, S.Pd Guru
42 Dyah Rosita Heny, S.T Guru
43 Sri Wati, S.Kom Guru
44 Nur Fadila, S.E Guru
45 Ismiati, S.E Guru
46 Jamiah, S.Pd.I Guru
47 Diharjo, S.Pd Guru
48 Endah Susilowati, S.Pd Guru
49 Sri Sunaryanto, S.Pd Guru
50 Usham Sentosa, S.T, MM Guru
51 Slamet Raharjo, S.Pd Guru
52 Ismail Budi Santoso, S.E Guru
53 Nok Kholipah, S.Kom Guru
54 Ika Inayati, S.Kom Guru
55 Dhony Hermawan, S.E Guru
56 Agus Nurokhim, S.Pd Guru
57 Wahyu Hadi Saputro, S.Pd Guru
58 Riah Yuliyanti, S.Pd Guru
59 Reni Fauziyah, S.Pd Guru
60 Dyah Nur Setyaningsih, S.Pd Guru
61 Indriyani, S.Pd Guru
62 Muh. Khudhori, S.Pd Guru
63 Widi Atmoko, S.Pd Guru
64 Rison Ardining Cahyo, S.Pd Guru
65 Eka Winarsah, S.Pd Guru
66 Dedi Zunanta, S.Pd Guru
67 Sendy Sefriyanto, S.Pd Guru
68 Nur Faqih Jamaludin, S.Pd Guru
69 Tio Aresno, S.Pd Guru
70 Wahyu Dwi Septyaningsih, S.Pd Guru
71 Randy Aditiawan, S.Pd Guru
72 Nur Hikmah, S.Pd Guru
73 Muh Nur Salam, S.Pd.I Guru
74 M. Imam Baehaki, S.Pd Guru
75 Bugar Jati Lestari, S.Pd Guru
76 Adi Catur Wibowo, S.Pd Guru
77 Eny Agustina, S.Pd Guru
78 Farkhatu Sikhah, S.Pd., M.Pd Guru
79 Sumitro, S.Pd Pegawai
80 Indah Rahmawati, S.Ap Pegawai
81 Rochmat Pegawai
82 Sukisno, S.IP Pegawai
83 Moh. Khabibi, S.IP Pegawai
84 Herani Mardiyana, A.Md Pegawai
85 Nur Faekorohmah, A.Md Pegawai
86 Eko Syarif Pegawai
87 Kona’ah Pegawai
88 Slamet Witaryo Pegawai
89 Waluyo Pegawai
90 Hartoyo Pegawai
91 Zaenal Abidin Pegawai
92 Sugeng Pegawai
93 Utamadi Pegawai
94 Mei Susanto Pegawai
95 Diah Widiyanti, S.T Pegawai