SMK NEGERI 1 SRAGI Kabupaten Pekalongan yang berdiri di tahun 2007 mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari pembangunan, prestasi guru dan siswa serta perannya dilingkungan kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Kemajuan di bidang pendidikan tidak luput dari peran pentinga semua warga besar SMK Negeri 1 Sragi. Berikut nama-nama guru besar SMK Negeri 1 Sragi :

No Nama Status
1 Drs. Eko Handriyono Guru
2 Musli’ah, S.Pd Guru
3 Cusriyah, S.Pd Guru
4 Slamet Uripah, S.Pd Guru
5 Drs. Mulyono Hadi Purwanto Guru
6 Sugeng, S.Pd Guru
7 Kartini, S.Pd Guru
8 Untari Mintoaji, S.Pd Guru
9 Muftiyah, S.Pd Guru
10 Ceriya Martatin, S.Pd Guru
11 Dewi Hasanah, S.Pd., M.Pd Guru
12 Dewi Masithoh, S.Pd Guru
13 Putut Ari Muji Isworo, S.E Guru
14 Imam Ahmad Subhan, S.T Guru
15 Churozi, S.Pd Guru
16 Darwanto, S.Pd., M.Pd Guru
17 Nur Afiani, S.Pd Guru
18 Anik Supriyati, S.Pd Guru
19 Akhyat Hidayat, S.Pd Guru
20 Wahyuning Wahidah, S.T Guru
21 Winda Sahara, S.Pd Guru
22 Armawati, S.Pd Guru
23 Budi Sulistyo, S.Pd Guru
24 Eri Ningsih, S.Pd Guru
25 Totok Budianto, S.Si Guru
26 Rahmat Sudarmo, S.Kom Guru
27 Ika Apriliana, S.Pd Guru
28 Wahyuana Harniasih, S.Pd Guru
29 Fandinata, S.Pd Guru
30 Khusnul Khotimah, S.Pd Guru
31 Sri Patmawati, S.Pd Guru
32 Miftachul Chasanah, S.Pd Guru
33 Pulung Anjar Pradigdo, S.Pd Guru
34 Aprilia Dwi Ratnasari, S.Pd Guru
35 Nada Milatina, S.Pd.I Guru
36 Yulaekha, S.Pd Guru
37 Ahmad Hanif, S.Pd Guru
38 Khoirun Nisa Nurul Fitri, S.Pd Guru
39 Budi Susanto, S.Pd Guru
40 Jamrijah, S.Ag Guru
41 Taufiq Hidayati, S.E Guru
42 Indana, S.Pd Guru
43 Dyah Rosita Heny, S.T Guru
44 Sri Wati, S.Kom Guru
45 Nur Fadila, S.E Guru
46 Ismiati, S.E Guru
47 Jamiah, S.Pd.I Guru
48 Diharjo, S.Pd Guru
49 Endah Susilowati, S.Pd Guru
50 Sri Sunaryanto, S.Pd Guru
51 Usham Sentosa, S.T, MM Guru
52 Slamet Raharjo, S.Pd Guru
53 Ismail Budi Santoso, S.E Guru
54 Nok Kholipah, S.Kom Guru
55 Ika Inayati, S.Kom Guru
56 Dhony Hermawan, S.E Guru
57 Agus Nurokhim, S.Pd Guru
58 Wahyu Hadi Saputro, S.Pd Guru
59 Riah Yuliyanti, S.Pd Guru
60 Reni Fauziyah, S.Pd Guru
61 Dyah Nur Setyaningsih, S.Pd Guru
62 Indriyani, S.Pd Guru
63 Muh. Khudhori, S.Pd Guru
64 Widi Atmoko, S.Pd Guru
65 Rison Ardining Cahyo, S.Pd Guru
66 Eka Winarsah, S.Pd Guru
67 Dedi Zunanta, S.Pd Guru
68 Sendy Sefriyanto, S.Pd Guru
69 Nur Faqih Jamaludin, S.Pd Guru
70 Tio Aresno, S.Pd Guru
71 Wahyu Dwi Septyaningsih, S.Pd Guru
72 Randy Aditiawan, S.Pd Guru
73 Nur Hikmah, S.Pd Guru
74 Muh Nur Salam, S.Pd.I Guru
75 M. Imam Baehaki, S.Pd Guru
76 Bugar Jati Lestari, S.Pd Guru
77 Adi Catur Wibowo, S.Pd Guru
78 Eny Agustina, S.Pd Guru
79 Farkhatu Sikhah, S.Pd., M.Pd Guru
80 Sumitro, S.Pd Pegawai
81 Indah Rahmawati, S.Ap Pegawai
82 Rochmat Pegawai
83 Sukisno, S.IP Pegawai
84 Moh. Khabibi, S.IP Pegawai
85 Herani Mardiyana, A.Md Pegawai
86 Nur Faekorohmah, A.Md Pegawai
87 Eko Syarif Pegawai
88 Kona’ah Pegawai
89 Slamet Witaryo Pegawai
90 Waluyo Pegawai
91 Hartoyo Pegawai
92 Zaenal Abidin Pegawai
93 Sugeng Pegawai
94 Utamadi Pegawai
95 Mei Susanto Pegawai
96 Diah Widiyanti, S.T Pegawai