DATA GURU

Administrator | Rabu, 03 Januari 2018 - 15:49:03 WIB | dibaca: 1625 pembaca

  SMK NEGERI 1 SRAGI Kabupaten Pekalongan yang berdiri di tahun 2007 mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari pembangunan, prestasi guru dan siswa serta perannya dilingkungan kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan. Kemajuan di bidang pendidikan tidak luput dari peran pentinga semua warga besar SMK Negeri 1 Sragi. Berikut nama-nama guru besar SMK Negeri 1 Sragi :

 1. Drs. Eko Handriyono
 2. Musli’ah, S.Pd
 3. Cusriyah, S.Pd
 4. Slamet Uripah, S.Pd
 5. Drs. Mulyono Hadi Purwanto
 6. Sugeng, S.Pd
 7. Casmiri, S.Pd
 8. Sri Rahayu, S.Pd
 9. Kartini, S.Pd
 10. Untari Mintoaji, S.Pd
 11. Muftiyah, S.Pd
 12. Ceriya Martatin, S.Pd
 13. Dewi Hasanah, S.Pd., M.Pd
 14. Dewi Masithoh, S.Pd
 15. Putut Ari Muji Isworo, S.E
 16. Imam Ahmad Subhan, S.T
 17. Churozi, S.Pd
 18. Darwanto, S.Pd., M.Pd
 19. Nur Afiani, S.Pd
 20. Anik Supriyati, S.Pd
 21. Akhyat Hidayat, S.Pd
 22. Wahyuning Wahidah, S.T
 23. Winda Sahara, S.Pd
 24. Armawati, S.Pd
 25. Budi Sulistyo, S.Pd
 26. Eri Ningsih, S.Pd
 27. Totok Budianto, S.Si
 28. Rahmat Sudarmo, S.Kom
 29. Ika Apriliana, S.Pd
 30. Wahyuana Harniasih, S.Pd
 31. Fandinata, S.Pd
 32. Khusnul Khotimah, S.Pd
 33. Sri Patmawati, S.Pd
 34. Miftachul Chasanah, S.Pd
 35. Pulung Anjar Pradigdo, S.Pd
 36. Aprilia Dwi Ratnasari, S.Pd
 37. Nada Milatina, S.Pd.I
 38. Yulaekha, S.Pd
 39. Ahmad Hanif, S.Pd
 40. Khoirun Nisa Nurul Fitri, S.Pd
 41. Budi Susanto, S.Pd
 42. Jamrijah, S.Ag
 43. Taufiq Hidayati, S.E
 44. Indana, S.Pd
 45. Dyah Rosita Heny, S.T
 46. Sri Wati, S.Kom
 47. Nur Fadila, S.E
 48. Ismiati, S.E
 49. Jamiah, S.Pd.I
 50. Diharjo, S.Pd
 51. Endah Susilowati, S.Pd
 52. Sri Sunaryanto, S.Pd
 53. Usham Sentosa, S.T, MM
 54. Slamet Raharjo, S.Pd
 55. Ismail Budi Santoso, S.E
 56. Nok Kholipah, S.Kom
 57. Ika Inayati, S.Kom
 58. Dhony Hermawan, S.E
 59. Agus Nurokhim, S.Pd
 60. Wahyu Hadi Saputro, S.Pd
 61. Riah Yuliyanti, S.Pd
 62. Reni Fauziyah, S.Pd
 63. Dyah Nur Setyaningsih, S.Pd
 64. Indriyani, S.Pd
 65. Muh. Khudhori, S.Pd
 66. Widi Atmoko, S.Pd
 67. Rison Ardining Cahyo, S.Pd
 68. Eka Winarsah, S.Pd
 69. Dedi Zunanta, S.Pd
 70. Sendy Sefriyanto, S.Pd
 71. Nur Faqih Jamaludin, S.Pd
 72. Tio Aresno, S.Pd
 73. Wahyu Dwi Septyaningsih, S.Pd
 74. Randy Aditiawan, S.Pd
 75. Nur Hikmah, S.Pd
 76. Muh Nur Salam, S.Pd.I
 77. M. Imam Baehaki, S.Pd
 78. Bugar Jati Lestari, S.Pd
 79. Adi Catur Wibowo, S.Pd
 80. Eny Agustina, S.Pd
 81. Farkhatu Sikhah, S.Pd., M.Pd